Osaamisen varmistamisen käytännöt - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 > 3 Osaamisen johtaminen > 3.2 Osaamisen varmistamisen käytännöt

3.2 Osaamisen varmistamisen käytännöt

Osaamisen varmistamisen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita ovat nopea uuden oppimisen tarve ja pois oppiminen ja se miten eri työssä oppimisen muotoja voidaan paremmin hyödyntää osaamisen varmistamisessa. Tavoitteena on, että malli 70-20-10 tulisi esimiesten ja henkilöstön tietoisuuteen ja osaksi arjen toimintaa organisaatiossamme.
 
Osaamisen varmistamisen kokonaisuudessa keskityimme vuonna 2015 osaamisen varmistamisen mallin 70-20-10 kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Kehitimme mallin opasta Osaava-hankkeessa: 70-20-10-Oppimisen rohkeus-Opas 70-20-10-mallista. Olemme saaneet hyviä kokemuksia mallin käytöstä eri henkilöstöryhmissä.
 
Uudet roolit oppimisen tukemisessa
Jokainen on itse vastuussa omasta oppimisestaan, jolloin oppiminen on vaikuttavinta. Esimiehen rooli on ohjata ja tukea oppimisessa. Oppimisen kehittämis- ja Henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden rooli on olla oppimisagentteja ja luoda puitteita uudenlaiselle oppimiselle.
 
Kuva 2. Henkilöstön roolit oppimisen tukemisessa
 
eri-roolit-salpaus.jpghttp://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx