Osaamisen varmistamisen käytännöt - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 3 Osaamisen johtaminen > 3.2 Osaamisen varmistamisen käytännöt

3.2 Osaamisen varmistamisen käytännöt

 
Osaamisen varmistamisen tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita ovat nopea uuden oppimisen tarve ja pois oppiminen ja se miten eri työssä oppimisen muotoja voidaan paremmin hyödyntää osaamisen varmistamisessa. Vuoden 2016 tavoitteena oli, että esimiehet ja henkilöstö ovat tietoisia 70-20-10 mallista ja että arjen oppimistilanteet tunnistetaan organisaatiossamme. Tavoite saavutettiin ja malli on aktiivisessa käytössä ja esimiehet sekä henkilöstö aidosti pohtivat, miten osaamisen varmistamisen voisi toteuttaa 70-20-10 –mallilla.
 
Osaamisen varmistamisen kokonaisuudessa keskityimme vuonna 2016 osaamisen varmistamisen mallin 70-20- osuuksiin, eli miten voimme lisätä työssäoppimista ja yhteisöllistä oppimista. Osaava-hankkeessa (70-20- käyttöön) on kehitelty oman osaamisen ennakointimallia, sekä digiosaamisen valmennusta painottuen 70-20 osuuksiin. Vuoden 2016 aikana on pyritty vahvistamaan uusien roolien ymmärtämistä oppimisessa ja sen tukemisessa.
 
Uudet roolit oppimisen tukemisessa
Jokainen on itse vastuussa omasta oppimisestaan, jolloin oppiminen on vaikuttavinta. Esimiehen rooli on ohjata ja tukea oppimisessa. Kehittämis- ja Henkilöstöpalveluiden asiantuntijoiden rooli on olla oppimisagentteja ja luoda puitteita uudenlaiselle oppimiselle.
 
Kuva 2. Henkilöstön roolit oppimisen tukemisessa
 
eri-roolit-salpaus.jpg
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx