3.3 Onnistumiskeskustelut - Koulutuskeskus Salpaus

3.3 Onnistumiskeskustelut

 

Kehityskeskustelut ovat tärkeä yhteisen keskustelun hetki esimiehen ja työntekijän välillä. Vuonna 2016 kehityskeskustelu uudistettiin onnistumiskeskusteluksi. Onnistumiskeskustelun myötä pyritään vapautumaan keskustelun kaavamaisuudesta, siirrytään arviointi- ja palautekeskeisyydestä keskusteluun, joka korostaa työn merkityksellisyyttä, onnistumisia ja siitä mistä olemme ylpeitä. Onnistumiskeskusteluissa vahvistetaan yhteistä ymmärrystä ja käsitystä siitä, mikä meitä motivoi.
 
Onnistumiskeskustelussa syvennetään työntekijän ja esimiehen välistä vuorovaikutusta sekä ymmärrystä työn merkityksellisyydestä, onnistumisista ja tavoitteista. Tavoitteiden asettaminen ja työn tulosten arviointi on edelleen tärkeää, mutta keskusteluiden painopisteet ovat onnistumisessa, onnistumisten edellytysten luomisessa, työn merkityksellisyydessä ja osaamisen varmistamisessa.
 
Uudistuneeseen keskustelumalliin järjestettiin esimiehille valmennusta sekä henkilöstölle pidettiin yksiköissä infoja, joissa samalla vahvistettiin 70-20-10 –mallia osaamisen varmistamisessa. 2016 henkilöstöstä 98,1 prosenttia kävi onnistumiskeskustelun esimiehensä kanssa.

Taulukko 6. Onnistumiskeskusteluiden käyminen 2015 ja 2016.
 
2015
2016
Onnistumiskeskustelujen käyminen
99,2 %
98,1 %
 
Vuodesta 2010 lähtien kehitys- ja onnistumiskeskustelut on dokumentoitu sähköisesti Osaamisen johtamisen ohjelmistoon. Sähköinen dokumentointi tekee keskusteluun valmistautumisen helpommaksi: työntekijä ja esimies voivat jo etukäteen tutustua toistensa kirjauksiin. Ennakkovalmistautuminen edesauttaa siten keskusteluun valmistautumista ja syvällisempää sekä keskittynyttä yhteistä pohdintaa keskustelun aikana.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx