Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 3 Osaamisen johtaminen > 3.3 Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin

3.3 Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin

Kehityskeskustelut ovat tärkeät yhteiset keskustelutilaisuudet esimiehen ja työntekijän välillä. Kehityskeskusteluiden keskiössä ovat osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen sekä strategioiden liittäminen jokaisen työntekijän omaan työhön ja sen tavoitteisiin.
 
Syksyllä 2015 arvioimme kehityskeskustelujen toteuttamista ja niiden vaikutusta. Tavoitteenamme on, että saamme esimiehen ja työntekijän välisestä keskustelusta positiivisen, henkilökohtaisen ja merkityksellisen. Muutimmekin vuoden keskustelujen nimeksi onnistumiskeskustelu ja tämän mukaisesti tarkensimme myös teemoja ja apukysymyksiä.
 
Onnistumiskeskustelussa syvennetään työntekijän ja esimiehen välistä vuorovaikutusta sekä ymmärrystä työn merkityksellisyydestä, onnistumisista ja tavoitteista. Tavoitteiden asettaminen ja työn tulosten arviointi on edelleen tärkeää, mutta keskustelut tulisi painottua onnistumiseen, onnistumisten edellytysten luomiseen, työn merkityksellisyyteen ja osaamisen varmistamiseen.
 
Vuoden 2015 keskustelut käytiin vielä keskityskeskusteluteemalla. Vuonna 2015 henkilöstöstä 99,2 prosenttia kävi kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Kehityskeskusteluissa esillä olleet näkökulmat olivat esillä myös henkilökohtaisissa työsuorituksen arviointikeskusteluissa, jotka käytiin kevään 2015 aikana.
 
Taulukko 6. Kehityskeskustelujen käyminen 2015 ja 2014.
 
2014*
2015
Kehityskeskustelujen käyminen
91,1 %
99,2 %
*Salpaus ja Yhteiset palvelut
 
Vuodesta 2010 lähtien kehityskeskustelut on dokumentoitu sähköisesti Osaamisen johtamisen ohjelmistoon. Sähköinen dokumentointi tekee keskusteluun valmistautumisen helpommaksi: työntekijä ja esimies voivat jo etukäteen tutustua toistensa kirjauksiin. Ennakkovalmistautuminen edesauttaa siten keskusteluun valmistautumista ja syvällisempää sekä keskittynyttä yhteistä pohdintaa keskustelun aikana. 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx