Henkilöstön koulutuspäivät - Koulutuskeskus Salpaus

3.4 Henkilöstön koulutuspäivät

Henkilöstön osaamisen varmistamisessa toteutetaan arjessa 70-20-10-mallia. Henkilöstön koulutuspäiviä raportoidaan Opetushallitukselle (tulosmittarit) ja Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).
 
Työttömyysvakuutusrahastolta haetaan koulutuskorvausta, jonka tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvauksen myöntäminen edellyttää työnantajan etukäteen laatimaa koulutussuunnitelmaa.
 
Kuvio 4. Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2014-2015.

koulutuspaivat-kuvio4.jpg
Ajankohtainen Salpauksen sisäinen koulutus- ja työpajatarjonta oli koottuna Osaamisen johtamisen ohjelmisto OJO:n koulutuskalenteriin intranet-sivuilla. Vuonna koulutuskalenterissa julkaistiin 46 sisäistä koulutusta. Lisäksi pidettiin useita muita sisäisiä valmennuksia ja koulutuksia, mm. projektien toteuttamina.

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx