Henkilöstön koulutuspäivät - Koulutuskeskus Salpaus

3.4 Henkilöstön koulutuspäivät

 
Henkilöstön osaamisen varmistamista toteutetaan arjessa 70-20-10-mallilla. Henkilöstön koulutuspäiviä raportoidaan Opetushallitukselle (tulosmittarit) ja Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Työttömyysvakuutusrahastolta haetaan koulutuskorvausta, jonka tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista kehittävää koulutusta. Koulutuskorvauksen myöntäminen edellyttää työnantajan etukäteen laatimaa koulutussuunnitelmaa.
 
Kuviossa 4 on esitetty henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2015–2016. Koulutuspäiviä henkilöä kohden oli 3,3, kun vastaava luku oli vuonna 2015 3,6. Koulutuspäivien lukumäärä ei kerro henkilöstön osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta, sillä vain osa osaamisen varmistamisen toimenpiteistä kirjautuu tietojärjestelmiin raportoitavaksi. 70-20-10-mallin mukaisesti valtaosa osaamisesta kehittymisestä ja oppimisesta tapahtuu työn lomassa.
 
Kuvio 4. Henkilöstön koulutuspäivät vuosina 2015-2016.
Ajankohtainen Salpauksen sisäinen koulutus- ja työpajatarjonta oli koottuna Osaamisen johtamisen ohjelmisto OJO:n koulutuskalenteriin intranet-sivuilla. Vuonna koulutuskalenterissa julkaistiin 47 sisäistä koulutusta. Lisäksi pidettiin useita muita sisäisiä valmennuksia ja koulutuksia, mm. projektien toteuttamina.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx