Osaamisen johtaminen - Koulutuskeskus Salpaus

3 Osaamisen johtaminen

70-20-10 -osaamisen varmistamisen kokonaisuus on perustana koko Salpauksen osaamisen johtamisen ja varmistamisen toteutukselle.

Kuva 1. Osaamisen johtamisen suunnittelua ohjaava 70-20-10 -malli 
 
 

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx