Liitteet - Koulutuskeskus Salpaus

7 Liitteet

 

Liitteissä on lisätietoa henkilöstökertomuksen teemoista:
• Liite 1. Henkilöstön määrä 31.12.2016 (kaikki palvelussuhteessa olevat)
• Liite 2. Henkilöstön määrä 31.12.2016 (läsnäolevat)
• Liite 3. Toteutuneet henkilötyövuodet 2016
• Liite 4. Henkilöstökulut vuosina 2015 - 2016
• Liite 5. Henkilöstön poissaolot euroina ja päivinä

Henkilöstökertomuksen 2016 liitteet (pdf)

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx