Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - Koulutuskeskus Salpaus

2.4 Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

Henkilöstösuunnittelu on korostunut ammatillisen koulutuksen taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa. Toiminto- ja alakohtaista määrällistä henkilöstösuunnittelua tehdään talousarvion laatimisen yhteydessä ja laadullista henkilöstösuunnittelua strategiasta johdetussa toiminnan suunnittelutyössä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan yksikkökohtaisista osaamisen varmistamisen suunnitelmista nousevat tarpeet.
 
Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään henkilöstöraportoinnin tietovarastoa (HR-DW) sekä muista HR-järjestelmistä saatavia reaaliaikaisia raportteja.
 
Salpauksessa on käytössä rekrytointiesitysmenettely, jossa kaikkia rekrytointeja tarkastellaan henkilöstösuunnittelun, talouden ja lain mukaisen uudelleensijoitusvelvollisuuden täyttämisen näkökulmasta. Kaikki rekrytoinnit käsiteltiin Henkilöstöpalveluissa ja voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti myös Salpauksen johtoryhmässä.
 
Vuonna 2015 tehtiin Salpauksessa yhteensä 508 palkkauspäätöstä. Suurimman osan palkkauspäätöksistä muodostavat opettajien sivutoimiset sijaisuudet, työelämän asiantuntijat sekä luennoitsijat.
 
Taulukko 5. Rekrytointien määrä vuonna 2015rekrytaulukko.jpg
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx