Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi - Koulutuskeskus Salpaus

2.4 Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi

 
Salpaustasoista henkilöstösuunnittelua kehitettiin ja toteutettiin Salpauksen rakennemuutoksen ja kevään yhteistoimintalain mukaisten neuvotteluiden suunnittelun yhteydessä. Toiminto- ja alakohtaisissa henkilöstösuunnittelussa määritettiin yksikköjen ja alojen nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä sekä tavoitteita ja näissä vaadittuja osaamistarpeita. Poistuvaa osaamista sekä pedagogisten muutosten tarvetta ja ratkaisuja tarkasteltiin myös samassa yhteydessä.
 
Henkilöstösuunnittelussa hyödynnetään henkilöstöraportoinnin tietovarastoa (HR-DW) sekä muista HR-järjestelmistä saatavia reaaliaikaisia raportteja.
 
Salpauksessa käytössä olevaa rekrytointiesitysmenettelyä sekä työsopimusten ja virkamääräysten yhdenmukaistamista kehitettiin keskittämällä valmistelu kokonaan Henkilöstöpalveluihin. Rekrytointeja tarkastellaan edelleen henkilöstösuunnittelun, talouden ja lain mukaisen uudelleensijoitusvelvollisuuden täyttämisen näkökulmasta. Rekrytoinnin kehittäminen jatkui esimiesten tukemisena hakijatietojen raportoinnilla ja vertailulla sekä haastattelujen suunnittelulla ja henkilöstöpalveluiden osallistumisella haastatteluihin.
 
Vuonna 2016 tehtiin Salpauksessa yhteensä 508 palkkauspäätöstä. Näiden lisäksi tehtiin 74 lyhytaikaista palkkiosopimusta erilaisten asiantuntijoiden palkkaamiseksi. Koulutuskeskus Salpauksen organisaatiouudistus ja ammatillisen koulutuksen taloudelliset haasteet aiheuttivat runsaasti erilaisia palvelussuhteen muutoksia jonka johdosta henkilöille tehtiin uudet palkkauspäätökset. OVTES:n 65 vakituisesta palkkauspäätöksestä 59 oli virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen tai virkamääräyksen täsmentäminen. Määräaikaisista OVTES palkkauspäätöksistä valtaosa oli sivutoimisten tuntiopettajien palkkaamisia. KVTES:n 98 vakituisesta palkkauspäätöksestä 94 oli tehtävämuutosneuvotteluissa neuvoteltuja uusia tehtäväkuvia. Teknisten sopimuksen 25 vakituisesta palkkauspäätöksestä 19 oli tehtävämuutosneuvotteluissa neuvoteltuja uusia tehtäväkuvia.

Taulukko 5. Rekrytointien määrä vuonna 2016
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx