Henkilöstön vaihtuvuus - Koulutuskeskus Salpaus

2.2 Henkilöstön vaihtuvuus

Vaihtuvuudessa tarkastellaan vakituisesta henkilöstöstä kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyneitä, irtisanottuja, irtisanoutuneita ja kuolleita henkilöitä. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2016 oli 17,2 prosenttia, kun vuonna 2015 prosentti oli 6,4. Vaihtuvuusprosentin merkittävässä kasvussa edellisvuoteen verrattuna näkyy erityisesti kevään sopeuttamistoimet sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen. Irtisanottuja vuonna 2016 oli 75 henkilöä. Määräaikaisia palvelussuhteita ei jatkettu 30 tehtävän osalta. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 64 vuotta.

Taulukko 3. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2016

Eron syy
Henkilöä
Irtisanoutunut
12
Irtisanottu
75
Vanhuuseläke
34
Yhteensä
121
Yhteensä % henkilömäärästä
17,2
 
Osa-aikaeläkeläisten osuus koko henkilöstöstä 31.12.2016 oli 2,56 % (18 henkilöä) ja heidän keski-ikänsä oli 62,2 vuotta.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx