Henkilöstön vaihtuvuus - Koulutuskeskus Salpaus

2.2 Henkilöstön vaihtuvuus

Vaihtuvuudessa tarkastellaan vakituisesta henkilöstöstä kokoaikaiselle eläkkeelle siirtyneitä, irtisanottuja, irtisanoutuneita ja kuolleita henkilöitä. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2015 oli 6,4 prosenttia. Irtisanottuja oli 10 henkilöä. Irtisanomisajalla on 16 henkilöä 31.12.2015. Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,7 vuotta.  

Taulukko 3. Palveluksesta vuonna 2015 eronneet

Eron syy
2015
Irtisanoutunut
23
Irtisanottu
10*
Vanhuuseläke
33
Työkyvyttömyyseläke
0
Kuollut
0
Yhteensä henkilöä
56
Yhteensä % henkilömäärästä
6,4
*lisäksi 16 henkilöä on irtisanomisajalla 31.12.2015
 
1.1.2015 henkilöstöä siirtyi kuntayhtymästä Lahden ammattikorkeakoulu Oy:öön 361 henkilöä. Työhönvalmennus Valma Oy:öön siirtyi 74 henkilöä. Yhteisistä palveluista siirtyi Lahden ammattikorkeakoulu Oy:öön yhteensä 40 henkilöä.
 
Osa-aikaeläkeläisten osuus koko henkilöstöstä 31.12.2015 oli 3,6 % (31 henkilöä) ja heidän keski-ikänsä oli 61,5 vuotta.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx