Henkilöstön tutkinnot - Koulutuskeskus Salpaus

2.3 Henkilöstön tutkinnot

 
Suurin osa Salpauksen henkilöstöstä oli ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita, heitä oli 31,3 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 23,2 prosenttia, alimman korkea-asteen 18,1 prosenttia ja keskiasteen 24,6 prosenttia koko henkilöstöstä. Tutkijakoulutuksen suorittaneita henkilöitä oli kaksi, mikä on 0,57 prosenttia henkilöstöstä.
 
Taulukko 4. Henkilöstön tutkinnot vuodelta 2016 ja vertailuprosentti vuodelta 2015
 
2016 lkm
2016 %
2015 %
Perusaste
15
2,1
3,2
Keskiaste
173
24,6
23,4
Alin korkea-aste
127
18,1
17,7
Alempi korkeakouluaste
163
23,2
23,4
Ylempi korkeakouluaste
220
31,3
32,0
Lisensiaatti (tutkijakoulutus)
1
0,1
0,1
Tohtori (tutkijakoulutus)
3
0,4
0,2
 Yhteensä
702
100,0
100,0

 

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx