Henkilöstön tutkinnot - Koulutuskeskus Salpaus

2.3 Henkilöstön tutkinnot

Suurin osa henkilöstöstä oli ylemmän korkeakouluasteen suorittaneita, heitä oli 32 prosenttia, alemman korkeakouluasteen 23,4 prosenttia, alimman korkea-asteen 17,7 prosenttia ja keskiasteen 23,4 prosenttia koko henkilöstöstä. Tutkijakoulutuksen oli suorittanut 0,34 prosenttia henkilöstöstä.
 
Taulukko 4. Henkilöstön tutkinnot vuodelta 2015 ja vertailuprosentti vuodelta 2014
 
2015 lkm
2015
%
2014
%*
Perusaste
28
3,2
4,0
Keskiaste
204
23,4
22,7
Alin korkea-aste
154
17,7
18,5
Alempi korkeakouluaste
204
23,4
24,6
Ylempi korkeakouluaste
279
32,0
29,9
Lisensiaatti (tutkijakoulutus)
1
0,1
0,1
Tohtori (tutkijakoulutus)
2
0,2
0,2
 Yhteensä
872
100
100
*Salpaus ja Yhteiset palvelut


http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx