Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 > 2 Henkilöstön määrä ja rakenne > 2.1 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

2.1 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

 
Henkilöstöstä naisia oli 558 (64%) ja miehiä 314 (36%) henkilöä. Keski-ikä oli 49,4 vuotta, joka kasvoi 0,7 vuodella vuodesta 2014. Eniten henkilöstöä oli ikäluokissa 50-59 -vuotiaat (yhteensä 334 henkilöä) ja 40-49 -vuotiaat (yhteensä 261 henkilöä).
 
Kuvio 2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2015
 
ika-ja-sukupuoli-kuvio2.jpg

Kuvio 3. Henkilöstön keski-ikä vuosina 2014-2015
keski-ika-kuvio3.jpg
Salpauksen henkilöstöä huomioidaan pitkästä palveluajasta siten, että 20 vuoden palveluksesta saa kolme päivää palkallista vapaata, 30 vuoden palveluksesta yhden viikon ja 40 vuoden palveluksesta kaksi viikkoa palkallista vapaata.
 
Vapaan lisäksi pitkän työuran tehneille annetaan huomiointikoru. Vuodelta 2015 huomioidaan yhteensä 23 henkilöä helmikuussa 2016 pidettävässä huomiointijuhlassa.
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx