Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 2 Henkilöstön määrä ja rakenne > 2.1 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

2.1 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma

 
Henkilöstöstä naisia oli 448 (63,8 %) ja miehiä 254 (36,2%) henkilöä. Keski-ikä oli 49,7 vuotta, joka kasvoi 0,3 vuodella vuodesta 2015. Eniten henkilöstöä oli ikäluokissa 50-59 -vuotiaat (yhteensä 291 henkilöä) ja 40-49 -vuotiaat (yhteensä 203 henkilöä). Tunnusluvut ikä- ja sukupuolijakauman osalta myötäilevät aiempien vuosien mukaista jakautumista. Eroa jakaumissa havaitaan, jos tarkastellaan koko Salpaustason sijaan opetusalojen välisiä eroja.
 
Kuvio 2. Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2016


Kuvio 3. Henkilöstön keski-ikä vuosina 2015-2016
Salpauksen henkilöstöä huomioidaan pitkästä palveluajasta siten, että 20 vuoden palveluksesta saa kolme päivää palkallista vapaata, 30 vuoden palveluksesta yhden viikon ja 40 vuoden palveluksesta kaksi viikkoa palkallista vapaata.
 
Vapaan lisäksi pitkän työuran tehneille annetaan huomiointikoru. Vuodelta 2016 huomioidaan yhteensä 27 henkilöä maaliskuussa 2017 pidettävässä huomiointijuhlassa.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx