Henkilöstön määrä ja rakenne - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2016 > 2 Henkilöstön määrä ja rakenne

2 Henkilöstön määrä ja rakenne

 
Kuntayhtymän henkilöstön määrä oli 31.12.2016 yhteensä 702 henkilöä, josta opetushenkilöstöä (OVTES) oli 390, sekä lisäksi ohjaushenkilöstöä oli 60. Tehtyjä henkilötyövuosia vuoden 2016 aikana kertyi yhteensä 741,8, mukaan lukien sivutoimiset ja lyhyet määräaikaiset, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 888. Kokonaishenkilöstömäärän vähennys oli 170 henkilöä. Henkilöstötyövuosien vähennys oli 146,2. Aiempina vuosina henkilöstöön kohdistuneet sopeuttamistoimet ovat kohdistuneet pääsääntöisesti muuhun kuin opetus- ja ohjaushenkilöstöön. Vuoden 2016 keväällä käytyjen neuvottelujen myötä sopeuttaminen kohdentui erityisesti tuohon henkilöstöryhmään, minkä johdosta henkilöstömäärän laskun kehitys näkyy pääasiassa opetus- ja ohjaushenkilöstössä.
 
Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla, perhevapailla yms. olevat henkilöt. Vuoden 2016 lopussa näillä vapailla oli yhteensä 27 henkilöä. Henkilöstökertomuksen liitteessä (Liite2) on huomioitu vain läsnä olevat henkilöt.
 
Kuvio 1. Henkilöstön määrä Salpauksessa 31.12. vuosina 2015-2016
Talousarvioissa vuodelle 2016 arvioitu henkilötyövuosien määrä oli 801. Talousarvio 2016 oli taloudelliselta tulokseltaan alijäämäinen. Tämän lisäksi vuoden 2016 sopeutuksissa varauduttiin vuoden 2017 rahoitusleikkauksiin. Kevään 2016 yhteistoimintaneuvottelut vaikuttivat luonnollisesti jo vuoden 2016 henkilötyövuosien määrään.
 
Salpauksen henkilöstöstä vakituisen henkilöstön osuus oli 92,6 prosenttia ja määräaikaisten osuus 7,4 prosenttia. Kokoaikaisia oli 81,3 prosenttia ja osa-aikaisia 18,7 prosenttia henkilöstöstä.
 
Virka- ja työehtosopimuksissa suurimmat ryhmät olivat OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) 391 henkilöä, KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) 283 henkilöä ja TS (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) 28 henkilöä. Yleisimmät nimikkeet olivat lehtori, opettaja, tuntiopettaja, taitovalmentaja ja kokki.
 
Taulukko 1. Henkilöstön virka- ja työehtosopimusten jakauma 2016
Työehtosopimus
Naisia
Miehiä
Yhteensä
%
OVTES
221
170
391
55,7
KVTES
226
57
283
40,3
TS
1
27
28
4,0
Yhteensä
448
254
702
100,0
 

Taulukko 2. Kymmenen yleisintä käytössä olevaa nimikettä, ja niiden jakautuminen miesten ja naisten kesken.

Nimike
Miehet
Naiset
Yhteensä
2016 %
2015 %
lehtori
77
61
138
19,7
21,4
opettaja
39
66
105
15,0
16,5
tuntiopettaja
48
68
116
16,5
16,2
taitovalmentaja
22
35
57
8,1
4,5
kokki
1
23
24
3,4
3,3
opintosihteeri
1
23
24
3,4
3,0
ravitsemistyöntekijä
1
21
22
3,1
3,0
laitoshuoltaja
20
20
2,8
2,6
suunnittelija
6
13
19
2,7
2,2
opetusalapäällikkö
6
10
16
2,3
2,2
Yhteensä
201
340
541
74,8
72,7
 
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx