Henkilöstön määrä ja rakenne - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > Kuntayhtymän henkilöstökertomus 2015 > 2 Henkilöstön määrä ja rakenne

2 Henkilöstön määrä ja rakenne

 
Kuntayhtymän henkilöstön määrä oli 31.12.2015 yhteensä 872 henkilöä (888,0 henkilötyövuotta), josta opetushenkilöstöä (OVTES) oli 509. Kokonaishenkilöstömäärän vähennys oli 96 henkilöä, joista 32 oli opetushenkilöstöä. Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla, perhevapailla yms. olevat henkilöt. Vuoden 2015 lopussa näillä vapailla oli yhteensä 40 henkilöä. Henkilöstökertomuksen liitteissä (Liite2) on huomioitu vain läsnäolevat henkilöt.
 
 henkilomaara-pylvas1.jpg
Kuvio 1. Henkilöstön määrä Salpauksessa 31.12. vuosina 2014-2015

 

Talousarvioissa vuodelle 2015 asetettu henkilötyövuosien määrä oli 867,6. Talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa tulevista syksyn 2015 yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen vaikutuksista. Poikkeamat talousarvion ja toteutuman välillä johtuvat neuvottelujen vaikutuksista ja kuntayhtymän rakennemuutoksen vaikutuksista, joita ei pystytty talousarviovaiheessa riittävällä tarkkuudella arvioimaan.
 
Salpauksen henkilöstöstä vakituisen henkilöstön osuus oli 90,6 prosenttia ja määräaikaisten osuus 9,4 prosenttia. Kokoaikaisia oli 78,2 prosenttia ja osa-aikaisia 21,8 prosenttia henkilöstöstä.
 
Virka- ja työehtosopimuksissa suurimmat ryhmät olivat OVTES (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) 509 henkilöä, KVTES (Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus) 336 henkilöä ja TS (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) 27 henkilöä. Yleisimmät nimikkeet olivat lehtori, opettaja, tuntiopettaja, ohjaaja ja opintosihteeri.

Taulukko 1. Henkilöstön virka- ja työehtosopimusten jakauma 2015
 
Työehtosopimus
Naisia
Miehiä
Yhteensä
%
OVTES
292
217
509
58,4
KVTES
263
73
336
38,5
TS
3
24
27
3,1
Yhteensä
558
314
872
100
 
 
 
 

 

 

Taulukko 2. Kymmenen yleisintä käytössä olevaa nimikettä, ja niiden jakautuminen miesten ja naisten kesken.

Nimike
Miehet
Naiset
Yhteensä
2015 %
2014 %*
lehtori            
97
90
187
21,4
20,4
opettaja           
55
89
144
16,5
15,1
tuntiopettaja      
57
84
141
16,2
16,7
ohjaaja            
5
34
39
4,5
4,0
opintosihteeri     
1
30
31
3,6
3,2
ravitsemistyöntekijä
1
28
29
3,3
3,2
laitoshuoltaja     
0
26
26
3,0
2,8
kokki              
2
24
26
3,0
2,8
suunnittelija      
7
16
23
2,6
3,0
opinto-ohjaaja     
0
19
19
2,2
2,0
 
Yhteensä
225
440
665
76,3
73,1
 *Salpaus ja Yhteiset palvelut

http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx