Esipuhe - Koulutuskeskus Salpaus

1 Esipuhe 

 
Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2016 on johdettu Salpauksen yhteisen strategian kehitysohjelmista sekä toimintakulttuurin vahvistamisen osa-alueista.
Painopisteitä ovat olleet:
  • Salpauksen arvojen mukainen eettinen toiminta ja johtamisen kehittäminen
  • Johtamisjärjestelmän ja esimiesorganisaaton uudistaminen
  • Yhteisen ymmärryksen ja keskustelukulttuurin vahvistaminen 
Henkilöstökertomus kokoaa henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden keskeiset toimenpiteet ja tunnusluvut.
 
Salpauksen rakennemuutos, kevään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ja toimintatapojen uudistaminen koskivat koko henkilöstöä. Vuosi 2016 on ollut henkilöstönäkökulmasta haastava, ja muutokset näkyvät myös henkilöstökertomuksessa seurattavissa henkilöstötunnusluvuissa. Salpaus on toiminut etupainotteisesti varautuen ammatillisen koulutuksen tuleviin muutoksiin, joka luo toiminnallemme hyvän pohjan. Tätä pohjaa ovat vahvistaneet yhteiset arvomme ja Salpauksen hyvä yhteishenki.
 
Koko ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen uudistamiseen tähtäävät muutokset edellyttävät Salpaukselta ja koko sen henkilöstöltä rohkeita avauksia. Vuonna 2016 painopisteenä olleen yhteisen ymmärryksen rakentaminen ja yhdessä tekemisen kulttuurin edistäminen jatkuvat myös vuonna 2017. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen tulee edellyttämään monia muutoksia. Tärkeää on kuitenkin tunnistaa, että samalla se myös avaa uusia mahdollisuuksia.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx