Esipuhe - Koulutuskeskus Salpaus

1 Esipuhe 

Henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet vuodelle 2015 on johdettu strategiasta ja Oppimisen, toimintakulttuurin ja johtamisen vahvistamisen ohjelmasta. Ohjelman painopisteet ovat:
 
• Vahvistaa yhdessä oppimista ja varmistaa osaaminen keskeisillä osaamisalueilla 

• Uudistaa johtamis- ja toimintakulttuuriamme 

• Uudistaa henkilöstösuunnittelua 

 
Henkilöstökertomus kokoaa henkilöstötyön ja henkilöstöjohtamisen eri osa-alueiden keskeiset toimenpiteet ja tunnusluvut.

Salpauksen rakennemuutos, syksyn yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ja tutkintojen uudistaminen koskivat koko henkilöstöä. Vaikka vuosi 2015 on ollut henkilöstönäkökulmasta raskas, niin henkilöstökertomuksessa seurattavat henkilöstötunnusluvut ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan.
Salpauksella on pitkä historia ja toimintamme on hyvällä pohjalla, josta on olut hyvä jatkaa vaikeinakin aikoina. Tätä pohjaa ovat vahvistaneet yhteiset arvomme ja Salpauksen yhteishenki, joka näkyi myös ulkopuolisille arvioitsijoille kansallisessa arvioinnissa.

Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan yhtiöitymisen jälkeen kun kuntayhtymän muodosti Koulutuskeskus Salpaus. Henkilöstökertomuksen vuoden 2014 vertailuluvut ovat Koulutuskeskus Salpauksen ja silloisten Yhteisten palveluiden yhteenlasketut määrät.
http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx