70-20 käyttöön - Koulutuskeskus Salpaus
Salpaus > 70-20 käyttöön

70-20 käyttöön

70-20-10 - malli

70-20-10 - mallin auttaa huomaamaan, millä tavalla oman osaamisen tai henkilöstön osaamisen kehittämisessä voidaan siirtää painopiste perinteisestä täydennyskoulutuksesta kohti työssä oppimista ja kokemuksesta oppimista.

  • 70 % on kokemuksesta oppimista. Tarttumalla uusiin haasteisiin tai osallistumalla uusiin työtehtäviin ja projekteihin. Tekemällä itse.
  • 20 % on oppimista muilta. Opitaan muiden kokemuksista esimerkiksi vertaismentorointiryhmissä.
  • 10% on perinteistä formaalia koulutusta. Esimerkiksi luentoja, kursseja.

Kaikkia muotoja tarvitaan, ja niiden välinen prosenttiosuus toki vaihtelee. Tärkeintä on tunnistaa omat tarpeensa ja erilaiset osaamisen kehittämisen mahdollisuudet. Ja sitten suunnitelmallisesti edetä tavoitetta kohti.

Lue lisää:

   

Yhteistyössä  

Hanketta koordinoi Koulutuskeskus Salpaus.
Yhteistyökumppanit Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Tampereen toisen asteen koulutus: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Tampereen lukiot sekä  Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 

Kesto ja rahoitus

29.2.2016 - 2.6.2017. Hanke saa rahoitusta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Osaava-ohjelmasta.
 

Lisätietoja

Sannakaisa Raatikainen, kehittämiskoordinaattori
sannakaisa.raatikainen [@] salpaus.fi

  http://www.facebook.com/salpaus
http://www.twitter.com/salpaustweet
http://instagram.com/koulutuskeskussalpaus#
https://www.snapchat.com/add/salpaussnap
http://www.flickr.com/photos/koulutuskeskussalpaus
LinkedIn
http://www.youtube.com/user/KoulutuskeskSalpaus
http://www.salpaus.fi/Sivut/rss.aspx